Комуникация и медии

„Кю Би И“ прехвърля дейността си в България и Румъния на „ЕВРОИНС“

Международната застрахователна група „Кю Би И”, специализиран бизнес застраховател официално съобщава за подписано днес споразумение с „Евроинс Иншурънс Груп“ (Евроинс) за прехвърляне на застрахователния бизнес в България и Румъния.

Сключените застрахователни полици на „Кю Би И” на тези пазари ще бъдат прехвърлени към „Евроинс” АД след получаване на съответните регулаторни одобрения. „Кю Би И” в България и Румъния предлага основно застраховки Имущество и Отговорности. Компанията в България също е лидер в Туристическите застраховки.

„Кю Би И” ще продължи да подкрепя българския и румънския застрахователен пазар като предоставя презастраховане на клиентите на „Евроинс” АД. Двете компании ще работят съвместно с цел да осигурят плавно прехвърляне на бизнеса и да поддържат без прекъсване високото ниво на обслужване към клиенти и брокери.

По повод сделката, Главният изпълнителен директор на „Кю Би И” Европейски Операции Ричард Прайс споделя следното: „Нашето решение за прехвърляне на застрахователния ни бизнес в България и Румъния е в резултат на стратегически пазарен анализ. Споразумението ни с „Евроинс” АД, един от водещите застрахователи и на двата пазара, е гаранция, че както брокерите, така и нашите клиенти ще запазят директния си достъп до местен застраховател. Също така, на нашите служители ще бъдат предоставени нови възможности за кариерно развитие със присъединяването им към екипа на „Евроинс” АД.“

Кирил Бошов, Председател на Съвета на директорите на „Евроинс Иншурънс Груп“ коментира: „Придобиването на застрахователният портфейл на „Кю Би И” е в съответствие със стратегията на нашата застрахователна група за засилване на доминиращата позиция на регионален пазарен лидер. В резултат на сделката, „Евроинс” АД ще увеличи дела на немоторни застрахователни продукти в своят портфейл и чрез добре развитата си клонова мрежа ще може да предоставя една пълна гама застрахователни продукти към все по-широк кръг от клиенти. Радваме се и че Управителят на „Кю БИ И” – клон София - Румяна Бетова ще се присъедини към екипа на „Евроинс” АД като Изпълнителен директор.“

***

„Кю Би И“ Иншурънс Груп притежава кредитен рейтинг Standard & Poor’s А+ и е един от водещите в света международни застрахователи и презастрахователи с дейност във всички ключови пазари и с над 16 000 души персонал. Акциите на „КЮ БИ И“ се търгуват на Австралийската фондова борса. Компанията е водещ застраховател на пазарите, на които оперира, поставяйки високи стандарти за успешен бизнес и професионално обслужване. За годината, приключваща на 31 декември 2012, брутният премиен приход на Кю Би И е в размер на 18.4 млрд.щ. долара.

„Кю Би И“ Европейски Операции допринася за над 25% от общите приходи на Групата и е специалист в корпоративното застраховане. Активна както в операциите си с Лойдс, така и на корпоративните пазари като цяло, КЮ БИ И предлага на своите клиенти в Обединеното Кралство и в Европа изключително разнообразие от продукти и силна мрежа за разпространение.

„Евроинс Иншурънс Груп“ е една от най-големите независими застрахователни групи, оперираща в Централна и Източна Европа. Компанията има около 7% пазарен дял в България, Румъния и Македония и персонал от над 1100 служители. Евроинс е дъщерно дружество на Еврохолд България – водеща българска публична компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги и управление на активи. Централата на холдинговото дружество е в София. www.eurohold.bg