Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юли 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 49.1% ръст на общия премиен приход през месец юли с резултат по този показател в размер на 13.76 милиона евро спрямо 9.23 милиона евро за същия месец на 2011.
За първите седем месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 48.9% ръст на премийния приход, който е в размер на 88.54 милиона евро по предварителни данни спрямо 59.47 милиона евро, реализирани през януари - юли 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 75%, следван от Евроинс България – 10.8% и Евроинс Македония със 7.6% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.62 милиона евро премиен приход за периода спрямо 929 хиляди евро, което е ръст в размер на 74.7% в сравнение със съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 163  продадени автомобила през месец юли спрямо реализираните 258 броя през месец юли 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 77 продажби общо, следвани от Булвария (Opel,Chevrolet) с 41 продажби. Стар Моторс (Mazda) реализира общо 32 продажби през юли, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 10 продажби. За първите седем месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 11.8% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 348 продажби спрямо 1 528 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да прочетете тук