Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2011 от АВТО ЮНИОН и ЗД ЕВРОИНС

Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира спад от 3.5% през месец август 2011 г. със 194 реализирани продажби  спрямо 201 за същия период на миналата година.  Въпреки отчетения спад, с пазарен дял от 10.7% Авто Юнион запазва и през този месец позицията си, заемайки второ място сред автодилърите на българския пазар за месеца.

Почти двукратен ръст в продажбите регистрира Стар Моторс (Mazda) с 52 продажби, което е с 92.6% повече от м. август 2010, следван от Булвария Варна (Каргоекспрес) и Булвария Холдинг (Opel,Chevrolet), реализирали ръст от 15.9% с общо 73 продажби за месеца спрямо 63 за м.август 2010 г. Италианските марки, представени в групата, запазват нивата си спрямо същия месец на предходната година. Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) регистрират спад на месечна база, което се дължи на по-ниските продажби на автомобили от марката Renault.

Данните общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България показват забавяне на темповете на възстановяване, които наблюдаваме от началото на годината като факторите, оказали влияние са основно със сезонен характер. Реализираните продажби за м. август са 1809 спрямо 1561 през м. август 2010 година, което е ръст в размер на 15.9%.
 
ЗД ЕВРОИНС отчита 7.3% ръст  в общия премиен приход за месеца с резултат по този показател в размер на 5.503 милиона лева спрямо 5.128 милиона лева за м. август 2010. Застрахователното дружеството реализира 60.1% ръст в  премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) през месеца e 2.696 милиона лева спрямо 1.684 милиона лева за м. юли 2010 година. Броят застрахователни полици по ГО се е повишил с 41.4% спрямо м. август на миналата година като достига 10 983 броя. Средната цена е нараснала с 21.25% до 246 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 40% за месеца и 41.32% с натрупване от началото на годината. Премийният приход с натрупване от началото на годината нараства с 4.06% и е в размер на 46.345 милиона лева спрямо 44.538 милиона лева за съпоставимия период на 2010 г.