Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юни 2011 от АВТО ЮНИОН и ЗД ЕВРОИНС

Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира ръст от 27.6% през месец юни 2011 г. с 287 реализирани продажби  спрямо 225 за същия период на миналата година.  С пазарен дял от 14.4% Авто Юнион заема второ място сред автодилърите на българския пазар за месеца.

Най-голям ръст в продажбите регистрират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с общо 117  продажби, което е с 67.1% повече от м. юни 2010. За полугодието Нисан София реализира 467 продажби, което е 41%ръст спрямо същия период на 2010 г. Резултатът е по-добър с 19% дори и от реализираните продажби през 2009 г. , с което компанията започва да доближава предкризисните нива на продажби на автомобили от своите брандове. Стар Моторс (Mazda) отчита ръст за месеца в размер на 59.4% спрямо същия месец на миналата година с 51 продадени автомобила. Следват Каргоекспрес  и Булвария (Opel,Chevrolet)  - ръст от 38.6% с общо 79 продажби.

Общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България ръстът за м. юни е в размер на 16.4% с 1994 продажби спрямо 1713 през м. юни 2010 година.
 
ЗД ЕВРОИНС отчита 2.14% ръст  в общия премиен приход за месеца с резултат по този показател в размер на 6.362 милиона лева спрямо 6.229 милиона лева за м. юни 2010. Застрахователното дружеството реализира и 46.66% ръст в  премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”(ГО) през месеца с 2.755 милиона лева спрямо 1.878 милиона лева за м. юни 2010 година. Броят застрахователни полици по ГО се е повишил с 29.52% спрямо м. юни на миналата година като достига 12.12 хиляди броя. Средната цена е нараснала с 14.4% до 227 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 30.79% за месеца и 33.61% с натрупване от началото на годината. Премийният приход отбелязва ръст от 1.4% за първите шест месеца на годината с 34.834 млн. лева спрямо 34.353 млн. лева за първо полугодие на миналата година.