Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юли 2011 от АВТО ЮНИОН и ЗД ЕВРОИНС

Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира ръст от 12.7% през месец юли 2011 г. с 258 реализирани продажби  спрямо 229 за същия период на миналата година.  С пазарен дял от 13% Авто Юнион запазва и през този месец позицията си, заемайки второ място сред автодилърите на българския пазар за месеца.

Най-голям ръст в продажбите регистрира Стар Моторс (Mazda) с 63 продажби, което е с 91% повече от м. юли 2010, следван от Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с общо 85 реализирани продажби спрямо 67 продадени автомобила през м. юли на миналата година. За първите седем месеца от началото на годината Нисан София реализира 552 продажби, което е 38.7%ръст спрямо същия период на 2010 г. Булвария Варна (Каргоекспрес) и Булвария Холдинг (Opel,Chevrolet)  реализират общо 81 продажби.

Общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България ръстът за м. юли е в размер на 19.7% с 1990 продажби спрямо 1663 през м. юли 2010 година.
 
ЗД ЕВРОИНС отчита 5.65% ръст  в общия премиен приход за месеца с резултат по този показател в размер на 5.232 милиона лева спрямо 4.952 милиона лева за м. юли 2010. Застрахователното дружеството реализира 54.9% ръст в  премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) през месеца e 2.696 милиона лева спрямо 1.741 милиона лева за м. юли 2010 година. Броят застрахователни полици по ГО се е повишил с 27.8% спрямо м. юли на миналата година като достига 10 749 броя. Средната цена е нараснала с 21.2% до 251 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 38.5% за месеца и 33.3% с натрупване от началото на годината. Премийният приход с натрупване от началото на годината нараства с 3.6% и е в размер на 40.828 милиона лева спрямо 39.413 милиона лева за съпоставимия период на 2010 г.