Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец октомври 2011 от АВТО ЮНИОН и ЗД ЕВРОИНС

Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира ръст от 20.8% през месец октомври 2011 г. с 232 реализирани продажби  спрямо 192 за същия период на миналата година.  С пазарен дял от 11.9% Авто Юнион заема второ място сред автодилърите на българския пазар за месеца. Реализираните продажби от Групата за периода януари – октомври възлизат на 2132 продадени автомобила спрямо 1887 за първите десет месеца на 2010 година. Пазарният дял с натрупване от началото на годината също е в размер на 11.9%.

Ръст в продажбите от 70.4% спрямо м. октомври 2010 г. регистрират Булвария Холдинг  и Булвария Варна (Opel,Chevrolet) с  общо 46 продажби, следван от Стар Моторс (Mazda), реализирали ръст от 63.3% с 49 продажби за месеца. Италианските марки, представени в Групата, отчитат 48.9% ръст с 67 продажби за месеца спрямо 45 продадени автомобила за същия месец на предходната година. Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) регистрират спад на месечна база, което се дължи на по-ниските продажби на автомобили от марката Renault.

Общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България реализираните продажби за м. октомври са 1957 спрямо 1577 през м. октомври 2010 година, което е ръст в размер на 24.1%. За първите десет месеца на годината продадените нови автомобили са 17 940 броя, което е с 21.5% повече от съпоставимия период на миналата година.
 
ЗД ЕВРОИНС отчита 9.17% ръст  в премийния приход по директно застраховане за месеца с резултат по този показател в размер на 6.592 милиона лева спрямо 6.038 милиона лева за м. октомври 2010. Застрахователното дружеството реализира 34.9% ръст в  премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) през месеца с отчетени 3.993 милиона лева спрямо 2.960 милиона лева за м. октомври 2010 година. Броят застрахователни полици по ГО за месеца е 14 351броя, което е с 4% по-малко  спрямо м. октомври на миналата година. Средната цена е нараснала с 39% до 273 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 61.6% за месеца и 44% с натрупване от началото на годината. Премийният приход с натрупване от началото на годината нараства с 3.69% и е в размер на 55.499 милиона лева спрямо 53.526 милиона лева за съпоставимия период на 2010 г.