Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец септември 2011 от АВТО ЮНИОН и ЗД ЕВРОИНС

Автомобилният холдинг от групата на Еврохолд България – Авто Юнион регистрира ръст от 14.3% през месец септември 2011 г. със 176 реализирани продажби  спрямо 154 за същия период на миналата година.  С пазарен дял от 9.3% Авто Юнион заема трето място сред автодилърите на българския пазар за месеца. Реализираните продажби от Групата за периода януари – септември възлизат на 1898 продадени автомобила спрямо 1695 за първите девет месеца на 2010 година. Пазарният дял с натрупване от началото на годината е в размер на 11.9%, с което компанията запазва второто си място, въпреки отчетения спад през септември спрямо предходния месец.

Почти двукратен ръст в продажбите спрямо м. септември 2010 г. регистрират Булвария Варна (Каргоекспрес) и Булвария Холдинг (Opel,Chevrolet) с  общо 58 продажби, следван от Стар Моторс (Mazda), реализирали ръст от 36.4% с 45 продажби за месеца. Италианските марки, представени в Групата, отчитат 34 продажби за месеца спрямо 40 продадени автомобила за същия месец на предходната година. Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) регистрират спад на месечна база, което се дължи на по-ниските продажби на автомобили от марката Renault.

Общо за пазара на леки и лекотоварни автомобили в България реализираните продажби за м. септември са 1897 спрямо 1361 през м. септември 2010 година, което е ръст в размер на 39.4%. За първите девет месеца на годината продадените нови автомобили са 15 983 броя, което е с 21.2% повече от съпоставимия период на миналата година.
 
ЗД ЕВРОИНС отчита 5.65% ръст  в премийния приход по директно застраховане за месеца с резултат по този показател в размер на 4.738 милиона лева спрямо 4.485 милиона лева за м. септември 2010. Застрахователното дружеството реализира 62.5% ръст в  премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) през месеца с отчетени 2.629 милиона лева спрямо 1.618 милиона лева за м. септември 2010 година. Броят застрахователни полици по ГО за месеца е 9 973 броя   като се е повишил с 33.6% спрямо м. септември на миналата година. Средната цена е нараснала с 28% до 263 лева. Средната рискова премия бележи ръст от 48.6% за месеца и 41.8% с натрупване от началото на годината. Премийният приход с натрупване от началото на годината нараства с 3.23% и е в размер на 48.884 милиона лева спрямо 47.356 милиона лева за съпоставимия период на 2010 г.