Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец април 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 47.21% ръст на общия премиен приход през м. април с резултат по този показател в размер на 12.37 милиона евро спрямо 8.403 милиона евро за м. април 2011. За първите четири месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 60.92% ръст на премийния приход, който е в размер на 51.097 милиона евро по предварителни данни спрямо 31.753 милиона евро, реализирани през януари-април 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 95.32%, следван от Евроинс България – 11.33% и Евроинс Македония с 6.71% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1 милион евро премиен приход за периода спрямо 442 хиляди евро, което е ръст в размер на 126.24% спрямо съпоставимия период на 2011 година .

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 164  продадени автомобила през месец април спрямо реализираните 219 броя през м. април 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Стар Моторс (Mazda) с 55 продажби, следвани от Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с 54 продажби. Булвария (Opel,Chevrolet) реализира общо 36 продажби през април, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с  19 продажби. За първите четири месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 6.06% спад в продажбите на нови автомобили с реализираните 697 продажби спрямо 742 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да прочетете тук