Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец април 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 27.6% ръст на премийния приход през месец април, който е в размер на 15.8 милиона евро общо спрямо 12.4 милиона евро за съпоставимия период на 2012 година. За първите четири месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 11.03% ръст на премийния приход, достигайки 56.7 милиона евро по предварителни данни спрямо 51.1 милиона евро, реализирани през януари – април 2012 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 18.1%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 930 хиляди евро премиен приход за периода спрямо 1 милион евро за съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 11.5% ръст в продажбите през месец април с общо 184  продадени автомобила спрямо реализираните 165 броя през месец април 2012.  Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Булвария (Opel, Chevrolet) с реализираните 62 продажби, следвани от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с 56 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 26 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 15 бр. За първите четири месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 631 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 698 броя за съпоставимия период на 2012 година.

Пълната информация можете да прочетете тук