Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец април 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 25.6% спад на премийния си  приход през месец април до 11.7 милиона евро спрямо 15.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2013. За първите четири месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 15.1% спад на премийния приход, който е в размер на 48.2 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 56.7 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 51.4% ръст в продажбите с 315  автомобила  през месец април 2014 спрямо реализираните 208 броя през месец април 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 132 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) със 65 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 53 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 44 бр. и Нисан София (Nissan) – 21 бр. За първите четири месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 99% ръст с реализираните 1 295 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 651 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За повече информация, кликнете тук