Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец април 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 34.7% ръст на премийния си  приход през месец април до 15.7 милиона евро спрямо 11.7 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите четири месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 45.9% ръст на премийния приход, който е в размер на 70.3 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 48.2 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година.  Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 44.5% ръст в продажбите с 461  автомобила  през месец април 2015 спрямо реализираните 319 броя през месец април 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 277 продажби, следвани от Булвария (Opel, Chevrolet) с 88 продадени автомобила, Нисан София (Nissan) – 39 бр., Стар Моторс (Mazda) – 38 бр.   и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 19 бр. 
За първите четири месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 15.8% спад с реализираните 1094 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1300 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти. 

За повече информация, моля, кликнете тук