Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец април 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 40,1% ръст на премийния си  приход през месец април до 22 милиона евро спрямо 15,7 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите четири месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 16,8% ръст на премийния приход, който е в размер на 82,1 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 70,3 милиона евро, реализирани през януари-април 2015 година. Евроинс България отчита значителен ръст на премийния си приход през първите четири месеца с над 42%, което е в резултат както на придобиването на ХДИ България, така и на нарасналите приходи от продажби на застрахователни продукти съгласно Директивата за Свободата на предоставяне на услуги в ЕС. Евроинс Румъния регистрира 12,2% ръст на премиите за първите четири месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 36,4% спад в продажбите с 293  автомобила  през месец април 2016 спрямо реализираните 461 броя през месец април 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 148 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) с 40 продажби, Нисан София (Nissan) с 37 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)– 36 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 32 продадени автомобила. За първите четири месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 2,9% спад с реализираните 1062 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1094 броя за януари-април 2015 година. 

За повече информация, моля, кликнете тук