Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 11.6% ръст на общия премиен приход през месец август с резултат по този показател в размер на 12.1 милиона евро спрямо 10.8 милиона евро за същия месец на 2011. 
За първите осем месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 43.1% ръст на премийния приход, който е в размер на 100.63 милиона евро по предварителни данни спрямо 70.3 милиона евро, реализирани през януари - август 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 64%, следван от Евроинс България – 10.9% и Евроинс Македония със 8.3% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.7 милиона евро премиен приход за периода, което е ръст в размер на 69.8% в сравнение със съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 135  продадени автомобила през месец август спрямо реализираните 194 броя през месец август 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с 41 продажби общо, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 33 продажби. Булвария (Opel,Chevrolet)  реализира общо 32 продажби през август, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 23 продажби.
За първите осем месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 13.9% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 483 продажби спрямо 1 722 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да прочетете тук