Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 2.9% ръст на премийния си  приход през месец август до 12.6 милиона евро спрямо 12.3 милиона евро за съпоставимия месец на 2013 година. За първите осем месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита малко над 12% спад на премийния приход, който е в размер на 98.3 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 111.9 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. Спадът в премийния приход на Евроинс Румъния, се дължи на стратегическото решение на ръководството да намали експозициите към рискови клиенти. Тарифите по Гражданска отговорност на автомобилистите бяха увеличени с над 10%, а тези по застраховка Каско - с над 15%, което е в унисон с тенденцията и при другите пазарни играчи, заложили на постигането на устойчив технически резултат. Основната тенденция е възстановяване на премийния приход. За м. април 2014 спадът спрямо същия месец на 2013 г. е 37.5%, през м. май 2014 намалява до 26.6% спрямо м. май 2013 година, през м. юни 2014 спадът спрямо м. юни 2013 е в размер на 21.8%, а през м. юли 2014 намалява до 18.5%. Очакванията са възстановяването да продължи и през следващите месеци.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 34.3% ръст в продажбите с 235  автомобила  през месец август 2014 спрямо реализираните 175 броя през месец август 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 109 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda)  с 42 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 34 бр., Нисан София (Nissan) – 26 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 24 бр. За първите осем  месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита близо 60% ръст с реализираните 2436 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1523 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук