Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 42.5% ръст на премийния си  приход през месец август до 18.1 милиона евро спрямо 12.7 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година
За първите осем месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 48.6% ръст на премийния приход, който е в размер на 150.5 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 101.3 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година. Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 11.1% ръст в продажбите с 261  автомобила  през месец август 2015 спрямо реализираните 235 броя през месец август 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 103 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 68 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 35 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)– 34 бр. и Нисан София (Nissan) с 21 продадени автомобила. За първите осем месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 5.5% ръст с реализираните 2 572 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2 438 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук