Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2016 от компаниите в групата на Еврохолд