Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец август 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 33% ръст на премийния си  приход през месец август  до 21,8 милиона евро спрямо 16,4 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година 
За първите осем месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 7,5% ръст на премийния приход, който е в размер на 161,7 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 150,5 милиона евро, реализирани през януари-август 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите осем месеца с близо 15%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България е с 19% ръст за първите осем месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира над 17% ръст на премиите за първите осем месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. ХДИ Украйна вече е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Новопридобитата застрахователна компания ще започне да се консолидира в ЕИГ, считано от 12 август 2016 г. За осемте месеца ХДИ Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 7,7 милиона евро. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 16,9% ръст в продажбите с 305  автомобила  през месец август 2016 спрямо реализираните 261 броя през месец август 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 158 продажби, следва Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 52 продажби, Стар Моторс (Mazda) с 46 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 37 бр. и Нисан София (Nissan) с 12 продадени автомобила. За първите осем месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 1% спад с реализираните 2547 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2572 броя за януари-август 2015 година.    

За допълнителна информация, моля, кликнете тук