Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец декември 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  запазва нивото на общия премиен приход през месец декември спрямо съпоставимия период на 2011 година с резултат по този показател в размер на 17.9 милиона евро. По предварителни данни за 2012 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 27.1% ръст на премийния приход, който е в размер на 151.4 милиона евро спрямо 119.1 милиона евро, реализирани през 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 39.8%, следван от Евроинс България – 6.1% и Евроинс Македония с 2.6%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 2.4 милиона евро премиен приход за 2012 година, което е ръст в размер на 42.4% в сравнение с 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 224  продадени автомобила през месец декември спрямо реализираните 255 броя през месец декември 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с 96 продажби общо, следвани от Булвария (Opel,Chevrolet) с общо 71 продажби. Стар Моторс (Mazda)  реализира 34 продажби през декември, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 22 продажби. За 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 12.7% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 2 213 продажби спрямо 2 536 броя за 2011 година.
 

Пълната информация можете да прочете тук