Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец декември 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 6.8% спад на премийния приход през месец декември, който е в размер на 16.4 милиона евро общо спрямо 17.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година. За цялата 2013 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 5.8% ръст на премийния приход, достигайки 160 милиона евро по предварителни данни спрямо 151.2 милиона евро, реализирани през 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 12% спад в продажбите със 198  автомобила  през месец декември 2013 спрямо реализираните 225 броя през месец декември 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 74 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 55 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 37 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 18 бр. и  Нисан София (Nissan) – 14 бр. За 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 15.6% ръст с реализираните 2562 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили по предварителни данни спрямо 2216 броя за съпоставимия период на 2012 година. 
 

За повече информация кликнете тук