Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец декември 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 27.3% ръст на премийния си  приход през месец декември до 21.1 милиона евро спрямо 16.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2013 година. За 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 1.65% спад на премийния приход, който е в размер на 157.7 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 160.4 милиона евро, реализирани през 2013 година. В резултат на последователната политика на Евроинс България, ориентирана към ръст на немоторния бизнес, делът на немоторните застраховки в общия премиен приход се увеличава значително. Същевременно се наблюдава стабилизиране на обемите по застраховка Каско на МПС, дължащо се на добрите продажби на автомобилните марки в Авто Юнион. Единствено ГО на автомобилистите отбелязва спад, което е следствие от политиката на компанията за намаляване на полиците по някои рискови категории МПС като например тежките влекачи. Силен ръст по немоторните застраховки отбелязва и Евроинс Македония като делът им от началото на годината е близо 27% от общия премиен приход на компанията. При Евроинс Румъния намаляването на Каско застраховките се дължи на политиката на компанията за редуциране на експозициите към рискови клиенти.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 32% ръст в продажбите с 260  автомобила  през месец декември 2014 спрямо реализираните 197 броя през месец декември 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 125 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 49 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 40 бр., Нисан София (Nissan) – 26 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 20 бр. 
За 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита близо 33% ръст с реализираните 3410 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2566 броя за 2013 година. 

Към цялата информация - тук