Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец декември 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 14.4% ръст на премийния си  приход през месец декември до 24.3 милиона евро спрямо 21.3 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 43.3% ръст на премийния приход, който е в размер на 230.9 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 161.1 милиона евро, реализирани през 2014 година.  Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 5.8% ръст в продажбите с 273  автомобила  през месец декември 2015 спрямо реализираните 258 броя през месец декември 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 110 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) със 70 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)  с 35 продажби, Нисан София (Nissan) – 32 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 26 продадени автомобила. За 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 6.3% ръст с реализираните 3621 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 3408 броя за 2014 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук