Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец февруари 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 28.65% ръст на общия премиен приход през м. февруари с резултат по този показател в размер на 9.320 милиона евро спрямо 7.245 милиона евро за м. февруари 2011. Застрахователната група реализира ръст в премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) като най-значим  ръст отчита Евроинс Румъния.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 159  продадени автомобила през месец февруари.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 71 продажби, следвани от Булвария (Opel,Chevrolet) с  общо 44 продажби. Ауто Италия (Fiat, Lancia) реализират  26 броя, а Стар Моторс (Mazda) са с 18 продажби през февруари.

Пълната информация - тук