Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец февруари 2013 от компаниите в групата на Еврохолд