Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец февруари 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП запазва премийния си  приход през месец февруари на ниво от 11.3 милиона евро спрямо съпоставимия месец на 2013 година. За първите два месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 8.9% спад на премийния приход, който е в размер на 24.8 милиона евро по предварителни данни спрямо 27.2 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 110% ръст в продажбите с 264  автомобила  през месец февруари 2014 спрямо реализираните 126 броя през месец февруари 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 99 продажби, следвани от Нисан София (Nissan) с 82 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 44 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 20 бр. и Булвария (Opel, Chevrolet) – 19 бр. За първите два месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита близо 135% ръст с реализираните 601 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили по предварителни данни спрямо 256 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За повече информация моля кликнете тук