Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец февруари 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 30.5% ръст на премийния си  приход през месец февруари до 14.7 милиона евро спрямо 11.2 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите два месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 37.2% ръст на премийния приход, който е в размер на 33.9 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 24.7 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 51.5% спад в продажбите със 128  автомобила  през месец февруари 2015 спрямо реализираните 264 броя през месец февруари 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 43 продажби, следвани от Булвария (Opel, Chevrolet) с 31 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 29 бр., Нисан София (Nissan) – 13 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 12 бр. За първите два месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 37.6% спад с реализираните 375 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 601 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.
 

Към пълната информация тук