Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец февруари 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 27.7% ръст на премийния си  приход през месец февруари до 18.7 милиона евро спрямо 14.7 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите два месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 7.6% ръст на премийния приход, който е в размер на 36.5 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 33.9 милиона евро, реализирани през януари-февруари 2015 година. Евроинс България отчита значителен ръст на премийния си приход през двата месеца с над 30%, което е в резултат на придобиването на ХДИ България, както и на ефективната работа със застрахователните брокери. Евроинс Румъния регистрира 2.7% ръст на премиите за първите два месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. Евроинс Македония запазва темповете на ръст при моторните застраховки като същевременно увеличава чувствително немоторните видове застраховки. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита близо 157% ръст в продажбите с 334  автомобила  през месец февруари 2016 спрямо реализираните 130 броя през месец февруари 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 211 продажби, в резултат на сключени нови корпоративни сделки. Следва Стар Моторс (Mazda) с 61 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet)  с 22 продажби, Нисан София (Nissan) – 20 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 20 продадени автомобила. За първите два месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 29.4% ръст с реализираните 489 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 378 броя за януари-февруари 2015 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук