Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец януари 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 148  продадени автомобила през месец януари.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с общо 52 продажби, следвани от Ауто Италия (Fiat, Lancia) с 41 броя. Булвария Варна и Булвария Холдинг (Opel,Chevrolet)  реализират общо 34 продажби, а Стар Моторс (Mazda) отчитат 20 продажби през януари.

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита двойно нарастване на общия премиен приход през януари с резултат по този показател в размер на 15.762 милиона евро спрямо 7.424 милиона евро за м. януари 2011. Застрахователната група реализира ръст в премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) като най-значим  ръст отчита Евроинс Румъния.

Пълната информация - тук