Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец януари 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита общ премиен приход през месец януари в размер на 15.9 милиона евро спрямо 15.8 милиона евро за съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 130  продадени автомобила през месец януари спрямо реализираните 140 броя през месец януари 2012.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Еспас Ауто (Renault, Dacia) с 38 продажби общо, следвани от Булвария (Opel, Chevrolet) с общо 37 продадени автомобила. Стар Моторс (Mazda) отчита 30% ръст спрямо м. януари 2012  с 26 продажби през януари, Ауто Италия (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) е с 23 продажби, Нисан София (Nissan) е с 6 продажби. 

Пълната информация можете да прочетете тук