Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец януари 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита общ премиен приход през месец януари в размер на 13.5 милиона евро спрямо 15.9 милиона евро за съпоставимия период на 2013 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 336  продадени автомобила през месец януари спрямо реализираните 130 броя през месец януари 2013.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Еспас Ауто (Renault, Dacia) със 174 продажби общо, следвани от Нисан София (Nissan) със 67 продадени автомобила. Стар Моторс (Mazda) отчита 40 продажби през януари, Булвария (Opel, Chevrolet) е с 30 продажби,  Ауто Италия (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati) - 25 продажби.

За повече информация кликнете тук