Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец януари 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Евроинс България отчита значителен ръст на премийния си приход през януари с близо 20%, което се дължи на вече осезаемия положителен ефект от придобиването на ХДИ България, както и на политиката на компанията за по-ефективна работа със застрахователните брокери. Евроинс Румъния регистрира малко над 14% спад на премиите за месеца. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. Евроинс Македония запазва темповете на ръст при моторните застраховки като същевременно увеличава чувствително немоторните видове застраховки. Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 7.8% спад на премийния си  приход през месец януари до 17.8 милиона евро спрямо 19.3 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година.
 
Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 37.5% спад в продажбите със 155  автомобила  през месец януари 2016 спрямо реализираните 248 броя през месец януари 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 65 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 29 продажби, Нисан София (Nissan) с 26 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)  – 22 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 13 продадени автомобила. По-високите продажби през месец януари 2015 г. са в резултат на сключени сделки с корпоративни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук