Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец януари 2017 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 46,9% ръст на премийния си  приход през месец януари  до 26,1 милиона евро спрямо 17,8 милиона евро за съпоставимия месец на 2016 година. Евроинс България отчита 19,6% ръст на премийния си приход през м. януари 2017 г. спрямо съпоставимия месец на миналата година. При автомобилните застраховки изпреварващ ръст регистрира Каско на МПС с близо 30% спрямо 24% ръст при задължителната ГО на автомобилистите, което е в резултат на целенасочената работа на ръководството за диверсификация на застрахователното портфолио на компанията и повишаване на качеството му. Евроинс Румъния регистрира 51,2% ръст на премиите през м. януари 2017 г., което основно се дължи на ГО на автомобилистите. Компанията прави детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. Евроинс Македония запазва общия премиен приход на нивото от м. януари миналата година като се наблюдава ръст при моторните застраховки спрямо немоторните видове застраховки, които намаляват.  За м. януари 2017 г. Евроинс Украйна отчита брутен премиен приход в размер на 0,83 милиона евро. Основната част в застрахователното портфолио заемат немоторните застраховки. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 187,7% ръст в продажбите с 446  автомобила  през месец януари 2017 спрямо реализираните 155 броя през месец януари 2016. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 327 продажби, следва Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 39 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda)  с 38 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 28 бр. и Н Ауто София (Nissan) с 14 продадени автомобила. Значителният ръст на продажбите през месец януари 2017 г. са в резултат на сключени големи сделки с корпоративни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук