Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юли 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 10.2% ръст на премийния приход през месец юли, който е в размер на 15.3 милиона евро общо спрямо 13.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година.
За първите седем месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 12.5% ръст на премийния приход, достигайки 99.6 милиона евро по предварителни данни спрямо 88.6 милиона евро, реализирани през януари–юли 2012 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния с ръст над 22%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.5 милиона евро премиен приход за периода спрямо 1.6 милиона евро през съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 270  продадени автомобила  през месец юли 2013 спрямо реализираните 163 броя през месец юли 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia с реализираните 120 продажби, следвани от Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 41 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda)  – 41 бр., Булвария (Opel, Chevrolet) – 37 бр.  и Нисан София (Nissan)  – 30 бр. За първите месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 1361 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1350 броя за съпоставимия период на 2012 година. 

Повече информация можете да прочетете тук