Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юли 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 25.37% ръст на премийния си  приход през месец юли до 16.4 милиона евро спрямо 13.1 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите седем месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 49.5% ръст на премийния приход, който е в размер на 132.4 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 88.6 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година.  Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 41.1% ръст в продажбите с 429  автомобила  през месец юли 2015 спрямо реализираните 304 броя през месец юли 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 264 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 60 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet) – 39 бр., Нисан София (Nissan) – 35 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 31 продадени автомобила За първите седем месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 5.1% ръст с реализираните 2 316 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2 203 броя за същия период на 2014 година (Таблица 4.). Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук