Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юли 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 11,2% ръст на премийния си  приход през месец юли  до 20,1 милиона евро спрямо 18,1 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите седем месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 4,3% ръст на премийния приход, който е в размер на 140 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 134,1 милиона евро, реализирани през януари-юли 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите седем месеца с над 15%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България е с над 23% ръст за първите седем месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира над 13% ръст на премиите за първите седем месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем, компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. ХДИ Украйна вече е част от групата на Евроинс Иншурънс Груп, след като на 12 август германската TALANX Intertnational прехвърли 99% от акциите на украинското дружество на българската компания. Сделката беше одобрена от украинската Комисия за държавна регулация на финансовите пазари на 29 юли 2016 г.     

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 19,2% спад в продажбите с 344  автомобила  през месец юли 2016 спрямо реализираните 426 броя през месец юли 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 191 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) с 53 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 42 продажби, Нисан София (Nissan) – 29 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 29 продадени автомобила. За първите седем месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 3% спад с реализираните 2242 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2311 броя за януари-юли 2015 година.

За повече информация, моля, кликнете тук