Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юни 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 22.74% ръст на общия премиен приход през м. юни с резултат по този показател в размер на 10.61 милиона евро спрямо 8.64 милиона евро за същия месец на 2011.
За първите шест месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 52.5% ръст на премийния приход, който е в размер на 74.81 милиона евро по предварителни данни спрямо 49.1 милиона евро, реализирани през януари-юни 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 86.1%, следван от Евроинс България – 8.26% и Евроинс Македония с 5.18% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.252 милиона евро премиен приход за периода спрямо 755 хиляди евро, което е ръст в размер на 65.81% спрямо съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 259  продадени автомобила през месец м. юни спрямо реализираните 287 броя през м. юни 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Ауто Италия (Fiat, Lancia) със 121 продажби, следвани от Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 72 продажби общо. Булвария (Opel,Chevrolet) реализира общо 51 продажби през юни, а Стар Моторс (Mazda) е с 35 продажби.
За първите шест месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 6.7% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 185 продажби спрямо 1 270 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да намеритетук