Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юни 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 27.1% ръст на премийния приход през месец юни, който е в размер на 13.5 милиона евро общо спрямо 10.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година.
За първите шест месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 12.9% ръст на премийния приход, достигайки 84.4 милиона евро по предварителни данни спрямо 74.8 милиона евро, реализирани през януари–юни 2012 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния с ръст над 22%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.3 милиона евро премиен приход за периода, отчитайки леко повишение спрямо съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 258  продадени автомобила  през месец юни 2013 спрямо реализираните 259 броя през месец юни 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Стар Моторс (Mazda) с реализираните 63 продажби, следвани от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с 61 продадени автомобила, Нисан София (Nissan) – 53 бр., Булвария (Opel, Chevrolet) – 44 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 37 бр. За първите шест месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 1074 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1187 броя за съпоставимия период на 2012 година.

Повече информация можете да прочетете тук