Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юни 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 8.63% ръст на премийния си  приход през месец юни до 15.9 милиона евро спрямо 14.7 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите шест месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 53.65% ръст на премийния приход, който е в размер на 115.9 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 75.4 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година. Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 48.0% ръст в продажбите с 527  автомобила  през месец юни 2015 спрямо реализираните 356 броя през месец юни 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 266 продажби, следвани от Нисан София (Nissan) – 103 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 59 бр., Стар Моторс (Mazda) с 52 продадени автомобила и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 47 продажби. За първите шест месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 5.1% ръст с реализираните 1 891 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1 799 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За допълнителна информация, кликнете тук