Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец юни 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 19,3% ръст на премийния си  приход през месец юни  до 19,1 милиона евро спрямо 16 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите шест месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 3,3% ръст на премийния приход, който е в размер на 119,8 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 116 милиона евро, реализирани през януари-юни 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите шест месеца с над 14%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България е с приблизително 37% ръст за първите шест месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира над 11% ръст на премиите за първите шест месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат.


Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 17,5% спад в продажбите с 430  автомобила  през месец юни 2016 спрямо реализираните 521 броя през месец юни 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 220 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) със 70 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) с 59 продажби, Нисан София (Nissan) – 56 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 25 продадени автомобила. За първите шест месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 0,7% ръст с реализираните 1898 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1885 броя за януари-юни 2015 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук