Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец март 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 15.1% спад на премийния си  приход през месец март до 11.7 милиона евро спрямо 13.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2013. За първите три месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 11.1% спад на премийния приход, който е в размер на 36.4 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 40.9 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита близо 103% ръст в продажбите с 379  автомобила  през месец март 2014 спрямо реализираните 187 броя през месец март 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 152 продажби, следвани от Нисан София (Nissan) със 101 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 62 бр., Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 34 бр. и Булвария (Opel, Chevrolet) – 30 бр. За първите три месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита над 121% ръст с реализираните 980 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 443 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За повече информация кликнете тук