Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец март 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 75.3% ръст на премийния си  приход през месец март до 20.6 милиона евро спрямо 11.8 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите три месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 49.5% ръст на премийния приход, който е в размер на 54.6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 36.5 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година.  Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 39.2% спад в продажбите със 231  автомобила  през месец март 2015 спрямо реализираните 380 броя през месец март 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 128 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 46 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 35 бр., Нисан София (Nissan) – 15 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 7 бр. За първите три месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 38.2% спад с реализираните 606 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 981 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За повече информация, моля, кликнете тук