Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец март 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 14.21% ръст на премийния си  приход през месец март до 23.5 милиона евро спрямо 20.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година. За първите три месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 10.08% ръст на премийния приход, който е в размер на 60.1 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 54.6 милиона евро, реализирани през януари-март 2015 година 
Евроинс България отчита значителен ръст на премийния си приход през първо тримесечие с над 37%, което е в резултат на придобиването на ХДИ България, както и на ефективната работа със застрахователните брокери. Евроинс Румъния регистрира 4.7% ръст на премиите за първите три месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат. Евроинс Македония запазва темповете на ръст при моторните застраховки като същевременно увеличава чувствително немоторните видове застраховки. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 9.8% ръст в продажбите с 280  автомобила  през месец март 2016 спрямо реализираните 255 броя през месец март 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 144 продажби, в резултат на сключени нови корпоративни сделки. Следва Стар Моторс (Mazda) с 80 продажби, Булвария  (Opel, Chevrolet)  с 22 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)– 20 бр. и Нисан София (Nissan) с 14 продадени автомобила. За първото тримесечие на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 21.5% ръст с реализираните 769 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 633 броя за януари-март 2015 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук