Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец март 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 57.09% ръст на общия премиен приход през м. март с резултат по този показател в размер на 13.636 милиона евро спрямо 8.680 милиона евро за м. март 2011. Застрахователната група реализира ръст в премийния приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” (ГО) като най-значим  ръст отчита Евроинс Румъния.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 235  продадени автомобила през месец март, което е с 26.34% повече спрямо м. март 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с 97 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 55 продажби. Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с  44 продажби, а Булвария (Opel,Chevrolet) реализира общо 32 продажби през март.

Пълната информация -тук