Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец май 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 51.06% ръст на общия премиен приход през м. май с резултат по този показател в размер на 13.102 милиона евро спрямо 8.673 милиона евро за м. май 2011. За първите пет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 58.81% ръст на премийния приход, който е в размер на 64.199 милиона евро по предварителни данни спрямо 40.426 милиона евро, реализирани през януари-май 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 93.87%, следван от Евроинс България – 9.16% и Евроинс Македония с 8.93% ръст. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.058 милиона евро премиен приход за периода спрямо 480 хиляди евро, което е ръст в размер на 120.34% спрямо съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 229  продадени автомобила през месец май спрямо реализираните 241 броя през м. май 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) с 80 продажби, следвани от Булвария (Opel,Chevrolet) с общо 65 продажби. Ауто Италия (Fiat, Lancia) реализира общо 43 продажби през май, а Стар Моторс (Mazda) е с 41 продажби. За първите пет месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 5.8% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 926 продажби спрямо 983 броя за съпоставимия период на 2011 година.


Пълната информацията можете да намерите тук