Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец май 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 39.9% ръст на премийния приход през месец май, който е в размер на 14.2 милиона евро общо спрямо 10.1 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година.
За първите пет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 15.8% ръст на премийния приход, достигайки 70.9 милиона евро по предварителни данни спрямо 61.2 милиона евро, реализирани през януари–май 2012 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния с ръст от близо 26%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 1.1 милиона евро премиен приход за периода, отчитайки леко повишение спрямо съпоставимия период на 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 20% спад в продажбите през месец май с общо 183  продадени автомобила спрямо реализираните 230 броя през месец май 2012.  Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Булвария (Opel, Chevrolet) с реализираните 62 продажби, следвани от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с 36 продадени автомобила, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 30 бр., Нисан София (Nissan) – 28 бр. и Стар Моторс (Mazda) – 26 бр. За първите пет месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 814 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 928 броя за съпоставимия период на 2012 година. 
 

Повече информация можете да прочетете тук