Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец май 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 20.1% спад на премийния си  приход през месец май до 11.4 милиона евро спрямо 14.3 милиона евро за съпоставимия месец на 2013. За първите пет месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 16.1% спад на премийния приход, който е в размер на 59.6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо близо 71 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. Спадът в премийния приход на Евроинс Румъния, се дължи на стратегическото решение на ръководството да намали експозициите към рискови клиенти. Тарифите по Гражданска отговорност на автомобилистите бяха увеличени с над 10%, а тези по застраховка Каско - с над 15%, което е в унисон с тенденцията и при другите пазарни играчи, заложили на постигането на устойчив технически резултат. Основната тенденция е възстановяване на премийния приход. За м. април 2014 спадът спрямо същия месец на 2013 г. е 37.5%, а през м. май 2014 намалява до 26.6% спрямо м. май 2013 година. Очакванията са възстановяването да продължи и през следващите месеци.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 30.6% ръст в продажбите с 239  автомобила  през месец май 2014 спрямо реализираните 183 броя през месец май 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 104 продажби, следвани от Булвария (Opel, Chevrolet) с 44 продадени автомобила, Стар Моторс (Mazda) – 35 бр., Нисан София (Nissan) – 30 бр. и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 26 бр.
За първите пет  месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита близо 84% ръст с реализираните 1 534 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 834 броя за съпоставимия период на 2013 година.

За повече информация, моля, кликнете тук