Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец май 2015 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 135.9% ръст на премийния си  приход през месец май до 29.7 милиона евро спрямо 12.6 милиона евро за съпоставимия месец на 2014 година. За първите пет месеца на 2015 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 64.5% ръст на премийния приход, който е в размер на 99.9 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 60.7 милиона евро, реализирани през същия период на 2014 година.  Ръстът на премийния приход по Гражданска отговорност на автомобилистите при Евроинс Румъния в голяма степен се дължи на значителното увеличение на цените, следвайки общите тенденции на пазара. Заедно с това, всяко увеличение на продадените полици е подкрепено с детайлна сегментация, целяща максимално намаляване на риска. 

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 11.5% ръст в продажбите с 271  автомобила  през месец май 2015 спрямо реализираните 243 броя през месец май 2014. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 133 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 41 продадени автомобила, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 40 бр., Булвария  (Opel, Chevrolet) с 30 продажби и Нисан София (Nissan) – 27 бр. За първите пет месеца на 2015 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 11.4% спад с реализираните 1 365 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1 543 броя за същия период на 2014 година. Високите продажби през първите месеци на миналата година се дължат на сключени големи корпоративни сделки, както вътрешногрупови, така и с външни клиенти.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук