Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец май 2016 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 37,4% спад на премийния си  приход през месец май  до 18,6 милиона евро спрямо 29,7 милиона евро за съпоставимия месец на 2015 година 
За първите пет месеца на 2016 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 0,7% ръст на премийния приход, който е в размер на 100,7 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 100 милиона евро, реализирани през януари-май 2015 година. Евроинс България отчита спад на премийния си приход през първите пет месеца с над 18%, а само за м. май спадът е с над 65%, което е в резултат на осчетоводените през м. май 2015 г. 11,6 милиона евро от активно презастраховане. Ако елиминираме описания еднократен ефект от презастраховането, то директният бизнес на Евроинс България е нараснал с над 30% през м. май и с приблизително 35% за първите пет месеца на 2016 г. Евроинс Румъния регистрира близо 9% ръст на премиите за първите пет месеца на годината. В резултат на бързите темпове на развитие през последните години, Евроинс Румъния вече е третата компания по пазарен дял, оперираща на румънския застрахователен пазар. Понастоящем компанията акцентира върху качеството и диверсификацията на застрахователното си портфолио чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск. През настоящата година целта на мениджмънта е запазване на пазарните позиции и значително подобряване на финансовия резултат.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 50,4% ръст в продажбите с 406  автомобила  през месец май 2016 спрямо реализираните 270 броя през месец май 2015. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от  Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 257 продажби, следва Стар Моторс (Mazda) с 57 продажби, Нисан София (Nissan) с 40 продажби, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati)– 37 бр. и Булвария  (Opel, Chevrolet) с 15 продадени автомобила. За първите пет месеца на 2016 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 7,6% ръст с реализираните 1468 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 1364 броя за януари-май 2015 година.

За допълнителна информация, моля, кликнете тук