Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец ноември 2012 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП  отчита 4.9% ръст на общия премиен приход през месец ноември с резултат по този показател в размер на 11.4 милиона евро спрямо 10.9 милиона евро за същия месец на 2011. За първите единадесет месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 32% ръст на премийния приход, който е в размер на 133.5 милиона евро по предварителни данни спрямо 101.2 милиона евро, реализирани през януари - ноември 2011 година. С най-добро представяне на база предходната година е Евроинс Румъния, отчитайки ръст от 46.1%, следван от Евроинс България – 9.2% и Евроинс Македония с 4.9%. Здравноосигурителната компания в групата отчита 2.1 милиона евро премиен приход за периода, което е ръст в размер на 57.1% в сравнение със съпоставимия период на 2011 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчете общо 172  продадени автомобила през месец ноември спрямо реализираните 165 броя през месец ноември 2011.  Най-голям брой продажби за месеца реализират Нисан София (Nissan, Renault, Dacia) със 75 продажби общо, следвани от Булвария (Opel,Chevrolet) с общо 39 продажби. Стар Моторс (Mazda)  реализира 35 продажби през ноември, а Ауто Италия (Fiat, Lancia) е с 23 продажби. За първите единадесет месеца на 2012 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 12.8% спад в продажбите на нови леки и лекотоварни автомобили с реализираните 1 989 продажби спрямо 2 281 броя за съпоставимия период на 2011 година.

Пълната информация можете да прочетете тук