Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец ноември 2013 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 11.7% ръст на премийния приход през месец ноември, който е в размер на 12.8 милиона евро общо спрямо 11.5 милиона евро за съпоставимия месец на 2012 година. За единадесетте месеца на годината ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 7.4% ръст на премийния приход, достигайки 143.6 милиона евро по предварителни данни спрямо 133.6 милиона евро, реализирани през януари–ноември 2012 година.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 75% ръст в продажбите с 301  автомобила  през месец ноември 2013 спрямо реализираните 172 броя през месец ноември 2012. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia) с реализираните 107 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 61 продадени автомобила, Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 58 бр.,  Нисан София (Nissan) – 52 бр. и Булвария (Opel, Chevrolet) – 23 бр.  За единадесетте месеца на 2013 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита 2366 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили спрямо 1991 броя за съпоставимия период на 2012 година.

За повече информация - тук