Комуникация и медии

Реализирани продажби през месец ноември 2014 от компаниите в групата на Еврохолд

Застрахователният холдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП регистрира 2.24% спад на премийния си  приход през месец ноември до 12.6 милиона евро спрямо 12.9 милиона евро за съпоставимия месец на 2013 година 
За единадесетте месеца на 2014 година ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП отчита 5% спад на премийния приход, който е в размер на 136.6 милиона евро, по предварителни данни, спрямо 143.8 милиона евро, реализирани през същия период на 2013 година. В резултат на последователната политика на Евроинс България, ориентирана към ръст на немоторния бизнес, делът на немоторните застраховки в общия премиен приход се увеличава значително. Същевременно се наблюдава стабилизиране на обемите по застраховка Каско на МПС, дължащо се на добрите продажби на автомобилните марки в Авто Юнион. Единствено ГО на автомобилистите отбелязва спад, което е следствие от политиката на компанията за намаляване на полиците по някои рискови категории МПС като например тежките влекачи. Силен ръст по немоторните застраховки отбелязва и Евроинс Македония като делът им от началото на годината е близо 27% от общия премиен приход на компанията. При Евроинс Румъния намаляването на Каско застраховките се дължи на политиката на компанията за редуциране на експозициите към рискови клиенти.

Автомобилният холдинг АВТО ЮНИОН отчита 36.4% спад в продажбите с 192  автомобила  през месец ноември 2014 спрямо реализираните 302 броя през месец ноември 2013. Най-голям брой продажби за месеца отчитат от Еспас Ауто (Renault, Dacia)  с реализираните 78 продажби, следвани от Стар Моторс (Mazda) с 61 продадени автомобила, Булвария (Opel, Chevrolet) – 25 бр., Нисан София (Nissan) – 18 бр.  и Ауто Италия (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati) – 10 бр. 
За единадесетте месеца на 2014 година автомобилният холдинг в групата на Еврохолд отчита близо 33% ръст с реализираните 3148 продажби на нови леки и лекотоварни автомобили, по предварителни данни, спрямо 2369 броя за съпоставимия период на 2013 година.

Зо повече информация, моля, кликнете тук